AMP Norm

Der kan mellem parterne være forskellige forventninger til sprøjtestøbeværktøjet, hvis der ikke forelægger dokumentation til fremstilling af det enkelte sprøjteværktøj.

AMP har udarbejdet egen værktøjsnorm, der sikrer en optimal opbygning af værktøjer. Målsætningen og grundlaget for den er, at få et godt og gensidigt samarbejde, som bedst opnås når alle berørte parter nøjagtig ved, hvad der tales om. Enhver tvivl undgås, om hvilke krav der ønskes gennemført.

Det er AMP's holdning, at man bør klarlægge og beslutte så meget som muligt i tilbudsfasen af en værktøjskonstruktion, for her igennem at eliminerer evt. fejl og tvivlspørgsmål.

"AMP - norm for sprøjtestøbeværktøjer"

Angiver specifikke krav til fremstilling af sprøjtestøbeværktøjer og periferiudstyr, således at de fungere optimalt i en produktion, hvor der stilles store krav til ensartet kvalitet.

Navigation