Ren produktion

AMP har ikke sterilt ren rum, men kontrollerede produktions miljø, med "non human contact" af produkterne.

For at sikre en hygiejnisk produktion, er produktionen et lukket område, hvor der er overtryk og luften skiftes igennem filter.

Alle medarbejdere anvender specielt arbejdstøj, hårnet og sko, som kun anvendes i produktions afsnittet.

Besøgende har ingen adgang til produktionen, uden tilladelse og instruktion i beklædning og hygiejne.

Navigation