Certificering

AMP har gennem et par årtier været ISO9001 certificeret, og arbejder også ud fra ISO14001 standarden, samt store dele af ISO13485.

Et kvalitetsstyringssystem går hånd i hånd med mange andre systemer, og man kan hele tiden udbygge systemerne.

Aldrig har kravene til dokumentation været størrer, derfor arbejder AMP også hele tiden på at kunne tilbyde stor dokumentation til vores kunder.

  • ISO9001

Er et kvalitetsledelsessystem som skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Det er et effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger indenfor kvalitet.

  • ISO14001

Er et miljøledelsessystem som giver information om alt det, der kan have indflydelse på virksomhedens omdømme, fx ressourceforbrug, kemikalier, emissioner og andre miljøforhold.

  • ISO13485

Er en kvalitetscertificering af Medicinsk udstyr og relaterede ydelser, der opfylder kundernes og lovgivningsmæssige rammer. Standarden er designet til organisationer, der beskæftiger sig med design, udvikling, produktion, service og salg af medicinsk udstyr, og er i vid udstrækning baseret på ISO 9001.

Navigation