Validering

Validering er systematiske dokumenterede undersøgelser af processer og produkter, som kan benyttes inden for en lang række områder. Ved at indføre validering sikres en ensartet produktkvalitet for kunden.

Aldrig har kravene til dokumentation af tests været større end i dag. Derfor kan AMP også tilbyde kvalificering og validering af alle produkter som leveres til vores kunder.

Kvalificeringen og valideringen omfatter værktøj, maskiner og periferiudstyr, samt processen.

Vi har valgt at inddele omfanget af kvalificering og efterfølgende validering som angivet efterfølgende. Omfanget kan selvfølgelig justeres således, at det passer med kundernes krav til kvalificering og validering.

  • Kvalificering

Efter en forudgående indkøring af værktøjet, hvor procesparametre fastlægges, udføres en 0-serie, hvor der over en periode udtages emner til senere opmåling i forbindelse med kapabilitets studie, hvor Cp og Cpk værdier beregnes.

  • Validering

Validering omfatter IQ (Installations kvalificering), OQ (Operations kvalificering) og PQ (Proces kvalificering). Ved udførelse af PQ, foretages mindst 3 uafhængige prøvekørsler.

Der udarbejdes validerings protokol og efterfølgende validerings rapport.

Navigation